Termín 5. října 2019

Běžecký závod jednotlivců

Centrum závodu: Sportovní areál Mokré Lazce („na kurtech“)

Tratě:

 • 10 km
 • 4 km
 • Dětská trať (pro děti do 12 let. Dle počtu přihlášených dětí budou postaveny tratě cca 50-400 m)

Prezentace:

V den závodu, Sportovní areál Mokré Lazce od 9.00

Čas startu:

Dlouhá trať 11.00
Krátká trať 11.15
Dětská trať 12.30

Kategorie:

O zařazení do kategorie rozhoduje rok narození

 • J10/J4 Junioři do 18 let (chlapci i dívky, r.n. 2002 a mladší)
 • A10/A4 Muži do 44 let (2001 – 1975)
 • B10/B4 Muži nad 45 let (1974 a starší)
 • C10/C4  Ženy do 44 let (2001 – 1975)
 • D10/D4 Ženy nad 45 let (1974 a starší)
Vycházková kategorie

Pro ty, kteří se necítí na velké závodění, ale chtějí se projít/proběhnout a vyzkoušet si atmosféru na trati, přidáváme pro letošní rok nesoutěžní vycházkovou kategorii.

Na tuto trať není nutná registrace a neplatí se startovné.
Trasa kopíruje 4km trať a každý, kdo dojde/doběhne na kontrolní stanoviště (na obrátce), obdrží přímo na kontrolním stanovišti poukaz, za který pak v cíli dostane pivo (limo) zdarma.
Startovat je možné kdykoli a z jakéhokoli místa, důležité ale je dostavit se na kontrolní stanoviště v průběhu závodu, tzn. přibližně od 11.00 do 12.00 hod.

Prosíme účastníky v této kategorii, aby byli na trati ohleduplní k závodníkům, podpořili je v jejich úsilí hlasitým halekáním a nekřížili jim cestu!

Přihlášky, startovné

Elektronická registrace

Startovné:            

 • 10 km a 4 km uhrazeno do 31. 8. : 80 Kč
 • 10 km a 4 km uhrazeno od 1. 9. do 27. 9. : 100 Kč
 • 10 km a 4 km uhrazeno po 27. 9. (a v den konání závodu) : 130 Kč
 • Dětská trať: 0 Kč

Všichni přihlášení, kteří uhradí startovné do 31. srpna, dostanou vkusný upomínkový předmět.

Přihláška je platná po uhrazení startovného bankovním převodem nebo v hotovosti. Informace k platbě budou zaslány emailem po dokončení registrace.

V případě nekonání závodu (např. z důvodů zásahu vyšší moci…) je startovné nevratné (tedy uděláme vše pro to, aby bylo možné vrátit, ale raději nebudeme slibovat).
V případě neúčasti se startovné nevrací.
Odhlášení = zrušení přihlášky je možné nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním závodu. Později je startovné nevratné. Po dohodě lze převést zaplacené startovné za náhradníka.

Časomíra a výsledky:

Měření časů bude provedeno ostřížím zrakem časoměřičů.

Občerstvení:

1x občerstvovací stanice na 10km trati.

Pro přihlášené závodníky v cíli zdarma jídlo (při registraci do 27. 9. 2018).

Zdarma pivo (limo) v cíli pro všechny běžence.

Ceny

Věcné ceny pro první tři v každé kategorii.
V každé kategorii bude vyhlášen a odměněn nejrychlejší občan Mokrých Lazců. Pro zařazení do této „kategorie“ je rozhodující trvalé bydliště uvedené v platném OP.

Podmínky účasti:

 • Každý se účastní na vlastní nebezpečí.
 • Trať vede převážně lesními stezkami, ale není vyloučena přítomnost cyklistů, aut, lesní techniky!
 • Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů.
 • Podáním on-line přihlášky každý závodník potvrzuje toto prohlášení:
  Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přinesu do cíle nebo ho zanechám u pořadatelů na trati.

Povolení se zpracováním osobních údajů

Dávám v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce pro potřeby pořadatele. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.